Livscyklusanalyse af vin (LCA)Livscyklusanalyse af vin (LCA)Livscyklusanalyse af vin (LCA)Livscyklusanalyse af vin (LCA)

Bæredygtighed og genanvendelse

Livscyklusanalyse af vin (LCA)

Der medgår mange værdifulde ressourcer til  produktion af vin, endnu før det hældes på flaske. Vand, energi og gødning er alle vigtige elementer i  fremstillingsprocessen. Derefter medgår emballagen (i dette tilfælde flasken og skruelåg) i LCA'en. Det er vigtigt at fokusere på bæredygtighed, men bevarelse af produktet er endnu vigtigere.

Så derfor skal der også tages højde for om emballageløsningen forårsager spild og dermed tab af ressource, samt emballagematerialernes egnetet til genanvendelse. Miljøpåvirkningen fra emballage er generelt langt lavere end fra spild af det emballaerede produkt. I tilfælde med propsmag er mængden af tabt vin langt større. Et tal på mellem 2 og 5% anslås at være fordærvet, ofte på grund af TCA (2,4,6-trichloroanisole), som er årsagen til kork afsmag."

Aluminium låg har den laveste samlede miljøpåvirkning i hele livscyklussen for en flaske vin. Dette er især pga. den reducerer mængden af spild. Når man sammenligner de to lukningssystemer til vinflasker (kork prop og aluminium skruelåg) har aluminium skruelåget den laveste er samlede miljøpåvirkning... og kvaliteten af vinen er samtidig bedre beskyttet.

I LCA undersøgelsen undersøges flere forskellige scenarier for genanvendelse : 100% materialegenvinding, 100% affaldsforbrænding og 100% deponering. Alle scenarier har aluminium som vinder også selvom der sammenlignes med et scenario hvor korkproppen 100% genanvendes.

< Tilbage