Løsninger mod forfalskelseLøsninger mod forfalskelseLøsninger mod forfalskelseLøsninger mod forfalskelse

Teknologiske og økonomiske fordele

Løsninger mod forfalskelse

Hvert år bliver millioner af flasker af de mest prestigefyldte mærker af spiritus forfalsket; de er fyldt med farlige hjemmebryggede eller industrielle produkter, i mange tilfælde med dramatiske konsekvenser. Det er et fænomen, der fortsætter med at vokse, dette fører uoprettelig skade på  af de pågældende producenters image, for ikke at nævne tabt indtægt!

Væksten i omfanget af forfalskning inden for  alkoholproduktion, især spiritus og fine vine, har enorme konsekvenser  på en række vigtige niveaue; Økonomiske skader og tab af indtægter for både mærkevare ejere og skatteopkrævere er kun sekundære til de alvorlige risici som forbrugerens helbred og liv, udsættes for ved disse produkter. Og mærkevare ejere skal også tage hensyn til deres skadede omdømme.

Problemets størrelse

I 2012 blev det anslået, at i Storbrittanien alene statskassen led et tab på  £1,2 milliarder og problemet er fortsat  stigende,  ifølge tal fra Institute of Economic Affairs * Globalt vil denne udvikling løbe op i  milliarder af dollars og det anslås, at mere end 12% af det samlede spiritus marked består af ulovlige produkter

Aluminium hætter giver løsninger

Alkoholproducenterne har i dag en række løsninger til at bekæmpe den voksende forfalskning. Den ulovlige praksis 'genpåfyldning', især inden for spiritusbranchen, kan bekæmpes ved tydelige systemer og enheder, som ikke er beregnet til genopfyldning.

Sikre systemer

En af de mest synlige systemer er Tamper-Evident (TE) system, som med det samme viser hvis et skruelåg har været åbnet - og indholdet i flasken kan være et andet end det det giver sig udtryk for.

Der er forskellige typer af TE systemer, fra de klassiske der viser brud på metalhætten eller brud på papirlabel.

Ikke-genpåfyldelige enhed

Udover de forskellige TE systemer kan der også anvendes og påsættes (interne i flaske halsen eller udenpå flaskehalsen) engangsenheder.

Engangs-enheder, som anvendes sammen med  aluminium skruelåg består af et stort antal komponenter - hovedsagelig ventiler - som tillader væske hældes ud af flasken, men forhindre, at det bliver hældt noget i.

* Source: Drinking in the Shadow Economy October 2012 by Christopher Snowdon IEA Discussion Paper No. 43 The Institute of Economic Affairs

< Tilbage