GALERIA MULTIMEDIÓWGALERIA MULTIMEDIÓWGALERIA MULTIMEDIÓWGALERIA MULTIMEDIÓWGALERIA MULTIMEDIÓW

GALERIA MULTIMEDIÓW

Świat kampanii „Nakrętki aluminiowe - obrót 360°”: W tym dziale można zapoznać się z przykładami różnych innych zastosowań nakrętek aluminiowych, a także pobrać logo kampanii i obejrzeć filmy prezentujące nakrętki aluminiowe.

Nakrętki aluminiowe - Wino

Nakrętki aluminiowe - Alkohole spirytusowe

Nakrętki aluminiowe - Woda

Nakrętki aluminiowe - Olej i ocet

© EAFA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obrazy zawarte w tej galerii zdjęć są objęte prawami autorskimi EAFA i pozostają własnością EAFA, nawet jeśli zostaną powielone przez osoby trzecie. EAFA wyraża zgodę na nieodpłatne powielanie obrazów znajdujących się w galerii zdjęć we wszystkich mediach przez jakąkolwiek osobę lub organizację. Wykorzystane zdjęcia powinny być opatrzone napisem © EAFA umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie zdjęcia. Obrazy mogą być powielane tylko przy zachowaniu odpowiedniej jakości. EAFA zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia lub zaprzestania użytkowania niewłaściwego obrazu lub zaprzestania niewłaściwego wykorzystania obrazu.