Mechanizmy widocznej ingerencji / zabezpieczenia przed podrabianiemMechanizmy widocznej ingerencji / zabezpieczenia przed podrabianiemMechanizmy widocznej ingerencji / zabezpieczenia przed podrabianiemMechanizmy widocznej ingerencji / zabezpieczenia przed podrabianiem

Zalety techniczne i ekonomiczne

Mechanizmy widocznej ingerencji/zabezpieczenia przed podrabianiem

Każdego roku najbardziej prestiżowe marki alkoholi są podrabiane w setkach milionów butelek; fałszerze napełniają oryginalne opakowania niebezpiecznymi dla zdrowia wyrobami domowymi lub przemysłowymi, które nierzadko powodują tragiczne skutki. Jest to zjawisko, które stale się nasila, wywołując nieodwracalne szkody dla wizerunku producentów, nie wspominając już o utracie dochodów!

Fałszywy alkohol zbiera żniwo

Szybki wzrost produkcji podrabianego alkoholu, zwłaszcza napojów spirytusowych i renomowanych win, ma ogromne następstwa w wielu obszarach. Szkody ekonomiczne, w tym utrata dochodów, odczuwane przez właścicieli marek i podatników, mają jedynie drugorzędne znaczenie wobec poważnych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia konsumentów, stwarzanych przez tego typu produkty. A właściciele marek muszą również liczyć się ze szkodliwym wpływem na ich reputację.

Skala problemu

W samej Wielkiej Brytanii straty poniesione przez skarb państwa w 2012 roku oszacowano na 1,2 miliarda funtów, a według danych Institute of Economic Affairs* ich wartość stale rośnie. W skali globalnej ta kwota wzrasta do dziesiątków miliardów dolarów. Szacuje się, że ponad 12% całego rynku alkoholi spirytusowych stanowią produkty nielegalne

Aluminiowe nakrętki stanowią rozwiązanie

Dziś producenci mają do dyspozycji szeroką gamę rozwiązań do walki z rosnącym zjawiskiem podrabiania alkoholi. Nielegalną praktykę ponownego napełniania oryginalnych butelek, dotyczącą zwłaszcza branży spirytusowej, można zwalczać za pomocą systemów widocznej ingerencji oraz mechanizmów zapobiegających ponownemu napełnieniu.

Systemy widocznej ingerencji

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy rozwiązań są systemy widocznej ingerencji, które natychmiast wskazują, czy doszło do otwarcia butelki i ewentualnego naruszenia jej zawartości.

Istnieją różne rodzaje tych zabezpieczeń. W wypadku nakrętek aluminiowych najczęściej stosuje się dwa klasyczne rozwiązania; pierścień lub opaskę.

Mechanizmy zapobiegające ponownemu napełnieniu

W uzupełnieniu systemów widocznej ingerencji można zastosować mechanizmy zapobiegające ponownemu napełnieniu: wewnętrzne (umieszczone w szyjce butelki) lub zewnętrzne (zamocowane na zewnątrz szyjki).

W wypadku nakrętek aluminiowych mechanizmy zapobiegające ponownemu napełnieniu składają się z dużej liczby elementów - przede wszystkim zaworów - pozwalających na wylanie płynu z butelki, lecz uniemożliwiających jej napełnienie.

* Źródło: Christopher Snowdon, Drinking in the Shadow Economy, “IEA Discussion Paper No. 43”, The Institute of Economic Affairs, październik 2012

< powrót