Zrównoważony rozwój i recyklingZrównoważony rozwój i recyklingZrównoważony rozwój i recyklingZrównoważony rozwój i recykling

Zrównoważony rozwój i recykling

Korzyści dla środowiska

Zmniejszenie ilości odpadów jest głównym celem w każdym obszarze produkcji i konsumpcji żywności oraz napojów. Chcąc zrozumieć, co oznacza określenie "bardziej przyjazny dla środowiska", należy spojrzeć na sprawę całościowo. W wypadku win, olejów jadalnych i wielu innych płynnych artykułów spożywczych, odpad oznacza stratę nie tylko części, a czasem nawet całej partii produktu, ale także energii, wody, nawozów i innych materiałów użytych do jego wytwarzania, przetwarzania i pakowania.

W wypadku wina butelkowanego niezależna ocena pełnego cyklu życia, znana jako LCA (kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej), wykazała, że rozwiązania wykorzystujące nakrętki aluminiowe cechują się większą efektywnością środowiskową i lepiej zapobiegają psuciu się wina. Szacuje się, że od 2% do 5% produkcji wina butelkowanego marnuje się ze względu na skazę korkową. Aluminiowa nakrętka jest bardziej przyjazna dla środowiska, ponieważ dzięki lepszemu zabezpieczeniu produktu wymaga mniejszego zużycia zasobów i energii, a poza tym nadaje się do recyklingu.

Aluminium to materiał o imponującym znaczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Jest powszechnie dostępny, a dzięki recyklingowi pozwala zaoszczędzić dużo energii. Około 75% wyprodukowanego dotychczas aluminium jest nadal w użyciu. Zbieranie i recykling aluminiowych nakrętek to zatem zupełnie naturalna rzecz. Co najmniej 4 z 10 nakrętek aluminiowych zużywanych w Europie trafia już dzisiaj do recyklingu - osobno lub razem z frakcją opakowań szklanych. Wartość tę można łatwo poprawić, o ile zwiększy się wykorzystanie nakrętek aluminiowych, a konsumentom będzie się powszechnie przekazywać jasne i proste instrukcje dotyczące ich odzysku.