Ocena cyklu życia (LCA) dla winaOcena cyklu życia (LCA) dla winaOcena cyklu życia (LCA) dla winaOcena cyklu życia (LCA) dla wina

Zrównoważony rozwój i recykling

Ocena cyklu życia (LCA) dla wina

W produkcji wina, nawet jeszcze przed jego zabutelkowaniem, wykorzystuje się wiele cennych zasobów. Woda, energia i nawozy odgrywają istotną rolę w tym procesie. Następnie do listy elementów ujętych w LCA trzeba oczywiście dodać opakowanie (w tym wypadku butelkę i zamknięcie). Opakowanie musi uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju, ale także spełniać swoje zadania. Dlatego pod uwagę należy wziąć również wszelkie różnice w stratach produktu i stopniu wykorzystania materiałów nadających się do recyklingu.

Produkcja opakowań ma generalnie znacznie mniejsze skutki środowiskowe niż strat produktu. W wypadku butelek korkowanych koszty środowiskowe straconego wina są zdecydowanie większe niż te związane z samą produkcją korków – dotyczy to wszystkich badanych kategorii oceny cyklu życia. Szacuje się, że od 2% do 5% wyprodukowanego wina ulega zepsuciu, często na skutek obecności TCA (2,4,6-trójchoroanizolu), jednej z głównych przyczyn skazy korkowej.

Nakrętki aluminiowe mają najniższy ogólny wpływ na środowisko przy uwzględnieniu całego cyklu życia butelki wina. To dlatego, że znacznie zmniejszają ryzyko zepsucia się trunku. Porównując dwie metody zamykania butelek z winem, czyli korek i nakrętkę aluminiową, należy stwierdzić, że nakrętka aluminiowa ma najmniejszy ogólny wpływ na środowisko... i lepiej chroni jakość wina.

W ramach LCA zbadano różne warianty recyklingu nakrętek aluminiowych: 100% poddane recyklingowi, 100% spalone w spalarni oraz 100% składowane na wysypisku odpadów. Każdy z nich wykazuje wyższość nakrętek aluminiowych - nawet w porównaniu z wariantem 100-procentowego recyklingu korków.

Streszczenie: Wpływ współczynnika straty produktu na wyniki LCA dla wina (butelkowanego)

Znaczenie współczynnika straty produktu w ocenie cyklu życia (LCA) na przykładzie metod zamykania wina butelkowanego

< powrót