Recykling nakrętek aluminiowychRecykling nakrętek aluminiowychRecykling nakrętek aluminiowychRecykling nakrętek aluminiowych

Zrównoważony rozwój i recykling

Recykling nakrętek aluminiowych

Jeśli uwzględnimy recykling nakrętek aluminiowych, korzyści są jeszcze większe, ponieważ jest to materiał, który można powtórnie przetwarzać bez utraty jakości. Dodatkowo odzyskiwanie aluminium z odpadów wymaga o 95% mniej energii niż jego produkcja pierwotna, co wiążę się z proporcjonalnym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Wysoka wartość złomu aluminium pozwala pokryć znaczną część, jeżeli nie wszystkie koszty związane z jego zbiórką i sortowaniem. W zależności od systemu zbieranie i recykling aluminium to dobry interes.

Chcąc określić efektywność środowiskową nakrętek aluminiowych, należy obliczyć ich stopę recyklingu. Jej wysokość w Europie szacuje się na 45% lub nawet więcej.

Poziom recyklingu będzie wzrastać, ponieważ przemysł ciągle promuje recykling wśród władz lokalnych i przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami oraz pokazuje za pośrednictwem różnych projektów i inicjatyw, że zbieranie, sortowanie i recykling nawet małych przedmiotów, takich jak nakrętki, można zwiększyć. W Europie nakrętki aluminiowe są zbierane z frakcją opakowań mieszanych lub razem z opakowaniami szklanymi – zależnie od przyjętego w danym kraju systemu zbiórki i recyklingu odpadów. W niektórych krajach (np. w Niemczech) stopy odzysku i recyklingu wynoszą powyżej 85%.

Nakrętki aluminiowe zebrane razem z opakowaniami szklanymi (np. butelkami, słoikami itp.) są całkowicie oddzielane od frakcji szkła podczas recyklingu szkła. Wynika to z wymagań produkcyjnych związnych z recyklingiem szkła, jak również ze względów ekonomicznych. Następnie oddzielone nakrętki aluminiowe przekazuje się do powtórnego przetworzenia, czyli przetopienia i zastosowania do produkcji innych użytecznych wyrobów z aluminium. (Źródło: FEVER, European Federation of Glass Recycler)

< powrót